2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00304

Mikrobiomdiagnosztikai technológia és szolgáltatási platform fejlesztése

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A VISAL PLUS Kft., mint konzorciumvezető, a PLASMA EXPERT Kft. és a SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT által létrehozott konzorcium sikerrel pályázott és támogatásban részesült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2020-1.1.2-PIACI KFI konstrukcióján a „Mikrobiomdiagnosztikai technológia és szolgáltatási platform fejlesztése” elnevezésű projektjével. A projekt eredményére alapozott bélflóra mikrobiomdiagnosztika alkalmas lesz a vizsgált egyén általános egészségi állapotának felmérésére, monitorozására és betegségének szerzett okainak feltárására, illetve a leginkább célravezető kezelési stratégia kiválasztására is. A létrejövő mikrobiomdiagnosztikai kit és bioinformatikai platform különböző biológiai mintákból a benne található baktériumok és azok arányának meghatározására használható majd. A megrendelő a vizsgálat eredményét, a projekt során fejlesztett online platformon tudja megtekinteni, elemezni. A mikrobiom szűrővizsgálatokra egyre nagyobb igény mutatkozik világszerte. Jelentős célcsoportként tartjuk nyilván a gasztroenterológiai és az onkológiai klinikákat, ui. a fejlesztésünkkel létrehozott mikrobiomdiagnosztikai szolgáltatás alkalmas lesz az emésztőrendszeri megbetegedések monitorozására, és képes lesz bizonyos gyógyszerek felszívódásának hatékonyságát és várható terápiás hatékonyságát előre jelezni. Projektünk tudományos újdonsága onnan ered, hogy két újgenerációs szekvenálási technikát ötvöz. A hagyományosabbnak tekinthető V3 és V4 16S RNS mikrobiomszekvenálás és az ún. shotgun szekvenálás kimeneteleit is képes elemezni, melynek során saját fejlesztésű bioinformatikai algoritmus generálja a diagnosztikai eredményt. Ez a megközelítés a mikrobiom összetételén felül alkalmas az antibiotikumrezisztencia gének és a rezisztenciatranszmittáló faktorok felderítésére is. A bélflóra vizsgálatán felül a kidolgozott MicrobiomeStep technológiánk alkalmas lesz különböző bőrbetegségek és nőgyógyászati minták mikrobiomvizsgálatára is, továbbá a bélflóra és a vérben fellelhető mikrobiom összehasonlító vizsgálatára, mely kutatás feltárhatja a bél mikrobiom összetétel, bélgyulladás kialakulása, baktériumok keringésbe kerülése, autoimmun betegségek kialakulása között fellelhető ok-okozati összefüggéseket. A létrejövő szolgáltatásunk piaci lehetőségei az adaptálhatósága miatt további célcsoportok irányába is bővíthetőek lesznek.

Kedvezményezett nevei:

VISAL PLUS Kft.
Plasma Expert Kft.
Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Projekt költségvetése: 1 087 946 000 Ft
Szerződött támogatás összege: 780 478 000 Ft
Támogatás mértéke százalékban: 71,74 %
Projekt időtartama: 2021.06.01-2024.05.31.
A projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00304

GINOP-2.1.7-15-2016-01178

Kemoterápia hatékonyágát előrejelző diagnosztikai prototípusfejlesztés

Kedvezményezett neve: VISAL PLUS Kft.
Szerződött támogatás összege: 129 516 000 Ft
Elszámolható összköltség: 215 860 000 Ft
Támogatás mértéke százalékban: 60 %
Projekt befejezésének dátuma: 2019.05.31.
A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-01178

A Széchenyi 2020 pályázata keretében a VISAL PLUS Kft. 129,5 millió forint európai uniós támogatás segítségével prototípust fejlesztett.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A VISAL PLUS Kft. által megvalósított GINOP-2.1.7-15-2016-01178 pályázat célja egy olyan diagnosztikai prototípus létrehozása volt, amely a nem-kissejtes tüdőrák (NSCLC) esetén nagy hatékonysággal képes előrejelezni a kemoterápiás kezelések hatékonyságát. A létrejött prototípus két szinten mutat újdonságot. Egyrészt a nagy génexpressziós adatbázisok bioinformatikai analízisével azonosított, a kemoterápiára jólreagáló betegekben jelenlévő mintázatban szereplő 7 gén kifejeződése alapján nagypontosságú becslést ad a beteg kemoterápiás kezelésével kapcsolatban, másrészt a tüdőtumorokban előforduló aktiváló mutációk jelenléte alapján a klinikust segíti a kemoterápiát helyettesítő vagy kiegészítő célzott terápia kiválasztásában.

További információ kérhető:
Unk Ildikó ügyvezető
telefonszám: +36-30-228-73-85
e-mail cím: visalplus@gmail.com

GINOP-2.1.1-15-2015-00051

Primer sejtvonalakon és sejtmodell rendszereken alapuló technológiák fejlesztése gyógyszerkutatási és biotechnológiai felhasználásra

Kedvezményezettek nevei:
VISAL PLUS Korlátolt Felelősségű Társaság
Hiperon Genetics Kft.

Szerződött támogatás összege: 234 954 504 Ft
Elszámolható összköltség:: 342 220 720 Ft
Támogatás mértéke százalékban: 68.66 %
Projekt befejezésének dátuma: 2019.09.30.
A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2015-00051


A Széchenyi 2020 program keretében 234,9 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a VISAL PLUS Kft. és a Hiperon Genetics Kft. konzorciuma a 342 millió forint összköltségvetésű "Primer sejtvonalakon és sejtmodell rendszereken alapuló technológiák fejlesztése gyógyszerkutatási és biotechnológiai felhasználásra" című projektje megvalósítására.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A GINOP-2.1.1-15-2015-00051 azonosító számú projekt elsődleges célja volt a különböző állati és emberi zsírszövet eredetű mesenchymalis sztróma sejtek izolálása, sejtfelszíni- és transzkripciós markerekkel történő jellemzése, differenciálódási képességének felmérése, és végül standardizált primer sejtkultúrák létrehozása, melyek kereskedelmi forgalomba hozhatók és széleskörűen felhasználhatók a gyógyszeriparban, biotechnológiai alkalmazásokban és alapkutatási laboratóriumokban.
A pályázat második célja volt egy technológiai „know-how” létrehozása volt, amely az MSC sejtkultúrák különböző sejtmodell rendszerként történő felhasználására vonatkozik pl. gyógyszerhatás tesztelési vizsgálatokban. A technológiai leírás ezenkívül bemutatja az előállított sejtkultúrákon alkalmazható molekuláris biológiai eszköztárat. Ez az eszköztár tartalmazza a legfrissebb kutatásokban használt lehetőségek alkalmazhatóságát, ezek kritériumait és esetleges korlátait az MSC-kre optimalizálva, melyeket a sejt öregedésében bizonyítottan szerepet játszó gének csendesítésével, fehérje kifejeződés nyomonkövetésével, valamint tranziensen kifejeztetett jelölő fehérjék termeltetésével, illetve a CRISPR/Cas9 rendszer alkalmazásával mutatnak be. Premium Genom Kft.

További információ kérhető:
Dr. Haracska Lajos ügyvezető
telefonszám: +36-62-599-666
e-mail cím: visalplus@gmail.com

GINOP-2.2.1-15-2017-00072

Egysejtalapú molekuláris diagnosztika

Kedvezményezettek nevei:
3DHISTECH Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Premium Genom Korlátolt Felelősségű Társaság
VISAL PLUS Korlátolt Felelősségű Társaság
Debreceni Egyetem
Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Szerződött támogatás összege: 1 976 768 000 Ft
Támogatás mértéke százalékban: 75,31 % (1 488 694 800 Ft)
Visal Plus támogatás összege:: 318 404 000 Ft
Visal Plus összköltsége:: 425 352 000 Ft
Projekt befejezésének dátuma: 2021. szeptember 30.
A projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00072


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Egyedülálló, automatizált szűrő- és diagnosztikai módszertant dolgoz ki a Széchenyi 2020 program keretében egy magyar konzorcium, amelynek fejlesztő cégek mellett egyetemi és akadémiai kutatóintézetek is tagjai. A fejlesztés innovatív terápiák pontosabban célzott alkalmazását teszi lehetővé, ezáltal javítva számos betegség gyógyításának esélyét. A projektet az Európai Unió és a magyar kormány 1,489 milliárd forinttal támogatja.
A projekt célja egy olyan, a világon egyedülálló szűrő- és diagnosztikai módszertan kidolgozása, amely primer emberi mintákból készült mikroszkópos képek intelligens és teljesen automatikus, nagy felbontású elemzését és erre alapozott molekuláris diagnosztikáját végzi. A projekt célkitűzéseinek megvalósítása esetén, nagymértékben automatizált módon egysejtszintű felbontással molekuláris diagnosztika válik elérhetővé.
A fejlesztés eredményeként lehetővé válik az új, innovatív terápiák pontosabban célzott alkalmazása, jelentősen javítva számos betegség gyógyításának esélyeit. Ezen túlmenően a diagnosztikai rendszert kutatás-fejlesztéssel foglalkozó laboratóriumok is használhatják.

A 2021-ben lezáruló fejlesztés során először a rendszer kiépítéséhez szükséges alap- és ipari kutatásokat végzik el, majd kiépítik a módszertani rendszert, kezdeményezik a szabadalmak bejegyzését, publikálják az eredményeket, és kifejlesztik a terméket.
A projektben együttműködő konzorciumot a digitális mikroszkópok fejlesztésében világszerte meghatározó szerepet betöltő 3DHISTECH Kft. vezeti. A konzorcium tagja a Debreceni Egyetem Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetének két kutatócsoportja, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja, valamint a tumorkutatással foglalkozó Visal Plus Kft. és a betegminták fehérje- és RNS-markereinek diagnosztikájára koncentráló Premium Genom Kft.

További információ kérhető:
Unk Ildikó ügyvezető
telefonszám: +36-30-228-73-85
e-mail cím: visalplus@gmail.com